Vai Korsika būs neatkarīga 2030. gadā

Analizējot Korsikas centienus iegūt neatkarību turpmāko 17 gadu laikā, vairāki faktori apstiprina šī pieņēmuma pareizību: Francijas politikas un prezidenta loma Korsikas neatkarības jautājumā, Francijas decentralizācijas politika, Korsikas lēnie ekonomikas izaugsmes tempi salīdzinājumā ar kontinentālo Franciju, vardarbīgās korsikāņu kampaņas par neatkarības iegūšana, atšķirīgā vēsturiskā pieredze, valoda

Stratēģiskās analīzes pārsteigumi un to ietekme

Līdzšinējā Latvijas pieredze liecina, ka lēmumu pieņemšana bez stratēģiskās analīzes noved ne tikai pie problēmām īstermiņā, bet arī ilgtermiņā. Lai arī politiskā elite jebkurā valstī un arī jebkurš indivīds vienmēr darbojas nepietiekamas informācijas apstākļos, tomēr šādas politikas sekas mēs ļoti labi varam redzēt gan personīgā,