Valsts parāds 2016

Latvijas valsts ārējais parāds 2016. gada janvārī veidoja 7,973 miljardus eiro, bet iekšējais parāds 1,251 miljardu eiro. Tas nozīmē, ka gada laikā Latvijas ārējais parāds ir pieaudzis par vairāk kā 300 miljoniem eiro. Ja mēs reizēm runājam par to, ka nepieciešams samazināt valsts ārējo parādu, tad tagad redzam, ka vārdi ne vienmēr saskan ar darbiem. Detalizētu informāciju par Latvijas ārējo un iekšējo parādu iespējams iegūt Valsts kases mājaslapā, sadaļā Oficiālais mēneša pārskats par valsts ārējo parādu. Lauvas tiesu no ārējā parāda veido ilgtermiņa aizņēmumi – 4,485 miljardi eiro. Salīdzinoši krietni mazāku daļu veido pašvaldību aizņēmumi un īstermiņa aizņēmumi. Otra lielākā pozīcija ir ārējo valūtu parāds, kas veido 2.087 miljardus eiro